• 0 242 512 10 60
  • tunahan_bayrakci@hotmail.com

Güvenlik sistemi nedir?

alanya wifi

Güvenlik sistemi nedir?

Teknolojideki hızlı ilerlemelerin beraberinde teknik ekipmaların fiyatının düşmesi ve herkes tarafından satın alınabilir duruma gelmesi, kundaklama, hırsızlık ve terör olaylarının çoğalması ve bunun beraberinde genel anlamda güvenliğin daha fazla önem kazanması ile beraber, CCTV sistemlerinin kurulum ve kullanılmalarında son yıllarda büyük artışlar meydana gelmiştir. Artık CCTV sistemleri sadece büyük şirketler, askeri tesisler ve devlet kuruluşları gibi yanlızca kurumsal ve maddi yönü güçlü  kuruluşlar tarafından değil, aynı zamanda çok küçük çaplı esnaflar tarafından bile kullanılabilir haldedir.
Günümüzde CCTV sistemlerinin şehir merkezleri, dükkânlar ve alışveriş merkezleri, bankalar, park alanları, okullar, üniversiteler, hastaneler, tren istasyonları, otogarlar, havaalanları, apartman siteleri gibi çok çeşitli alanlarda da caydırma yöntemi ile güvenliği sağlama, gözetleme ve denetleme amaçlı kullanıldığına şahit olmaktayız.

CCTV sistemlerinin kullanılma amaçlarını üç ana sınıfta toplayabiliriz:
Güvenlik amaçlı: CCTV sistemlerinin temel amaçlarından biri caydırıcılık sayesinde suç işlenmesine engel olmak, suç işlenmesi durumunda bunun çabucak fark edilerek olaya anında müdahale edilmesine olanak sağlamak ve elde edilen görüntüleri kayıt altına almaktır.
Gözetlenen bölgenin muhtelif yerlerine uygun bir şekilde yerleştirilecek kameralar sayesinde bütün alan gözetim altında tutulacak, olası bir işgal ve suç teşebbüsü fark edilecek ve anında müdahale edilmesine olanak doğacaktır. Korunulan bölgenin tamamını kapsayacak şekilde yapılacak bir kurulum, bütün bölgenin sadece birkaç güvenlik elemanı ile gözetlenmesi ve korunmasına olanak sağlayacak, bu sayede koruma için gerekli güvenlik personeli sayısını büyük ölçüde azaltacaktır.
Gözetleme amaçlı: Bu tür uygulamalar arasında ormanların yangınlara karşı gözetlenmesi, otoyol ve tünellerdeki trafik akışının gözetlenmesi, insan kullanımının zor ve sağlık açısından tehlikeli olduğu endüstriyel uygulamalarda kameraların kullanılması sayılabilir. Sistem sayesinde orman yangınları, trafik kazaları gibi acil durumlar anında fark edilerek kısa zamanda müdahale olanağı doğmaktadır. Ayrıca, ülkemizde son yıllarda hızla genişleyen ve polis teşkilatı tarafından kullanılan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) gözetleme ve güvenlik ağı sayesinde çalıntı ve trafik kuralı ihlali yapan araçlar plakalarıyla birlikte anında fark edilebilmektedir. Ayrıca, insan kullanılarak gözetleme yapmanın zor hatta imkansız olduğu, ve insan sağlığı için tehlike arz eden endüstriyel otomasyon uygulamalarında, nükleer santrallerdeve kanalizasyon ve diğer boru hatlarının gözetlenmesi ve görüntülenmesi uygulamarında kameraların kullanıldığı görülmektedir.
Denetleme amaçlı: Bu tür uygulamalar daha çok fabrika ve servis veren işyerlerinde çalışanların performanlarının ve yaptıkları işlerin gözetlenmesi için kullanılmaktadır. Ayrıca çalışan anne ve babaların evde çoçuk bakıcıyı gözetleme ve denetlemesine olanak sağlayan Internet’e bağlı birkaç kameralı sistemler bu grup uygulamalar içinde sayılabilir. Bu tür sistemlerin kullanımında, denetleme ihtiyacı ve insanların özel hayatlarına müdahale ihtimali arasında çok ince bir çizgi olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

 

Bir sonraki yazımız olan; Güvenlik Sistemlerinin Avantajları isimli yazıya gitmek için tıklayınız.

MURAT AKALAN

Mesajınızı bırakın